D‘Section de linguistique, d‘ethnologie et d‘onomastique invitéiert
Mëttwochs, de 24. Abrëll 2019
op e
Virtrag vum Här Bernardino Tavares (Uni Lëtzebuerg)
Cape Verdean migration trajectories into Luxembourg
163, rue du Kiem, L-8030 Lëtzebuerg
18.45 Auer

Fir méi Informatiounen